Kategorier
Okategoriserade

Tax manager – stort värde i rätt kompetens 

Företag behöver kompetens inom affärsjuridiska frågor och rådgivning inom allt som rör skatter och moms. Tyvärr ser många företag detta som en onödig utgift. Man chansar hellre än att ha en tax manager inom företaget. 

Genom detta kan man dels begå allvarliga misstag som de facto kan strida mot de lagar och regler som finns – och dels så kan det också handla om misstag som gör att man betalar mer pengar än vad man borde göra.

Komplexa frågor – en tax manager gör skillnad 

 Skattefrågor och allt som rör detta har kommit att bli ett mer komplext område än tidigare. I synnerhet så gäller detta för företag med en mer internationell prägel. Gör man affärer inom EU och i övriga världen så måste man också veta exakt hur skattesituationen ser ut. 

Genom att anställa en tax manager så får man en unik spets inom företaget. En tax manager vet exakt hur lagar och regler ska tolkas och kan, genom sin kompetens, hjälpa ett företag att skatteplanera, att minimera sina skatteplikter eller hitta incitament och undantag som man kan dra stor nytta av. Kort sagt: ditt företag kommer, utan tvekan, att ha en stor vinst i att anställa en skicklig tax manager. 

Interim – välj en tax manager under en begränsad tid 

Det finns olika vägar att ta för att hitta rätt person som tax manager. Alla företag är medvetna om vilken delikat situation det handlar om när man ska rekrytera och hur pass kostsamma misstag inom processen kan vara. 

Genom att ta professionell hjälp med rekryteringen för en tjänst som tax manager kan man erbjudas rätt person – utan att företaget själv behöver vara involverad i rekryteringsprocessen. Företag inom rekrytering är experter på att – utifrån dina behov – hitta rätt kompetens.

 Det kan även innebära en temporär lösning där en tax manager under en tidsbegränsad period kommer in i ert företag och bistår er med sin unika kompetens. Faller allt väl ut så finns också en möjlighet att gå vidare med denna person genom en fast anställning – eller där ni anlitar honom mer på en konsulterande basis.